Mẫu phiếu thu mới nhất của bộ tài chính

1 Phiếu Thu là gì?

Phiếu thu là giấy biên nhận tiền của doanh nghiệp hoặc các cá nhân đã thu tiền hoặc tiến hành thu séc của người nộp nhằm mục đích làm căn cứ để lập phiếu thu, thực hiện nộp tiền vào quỹ, đồng thời để chính những người nộp thanh toán với cơ quan doanh nghiệp hoặc lưu quỹ.

Hoặc hiểu đơn giản hơn phiếu thu là mẫu hóa đơn, chứng từ thu tiền mặt được lập để thể hiện quá trình giao dịch đã hoàn thành tương ứng với khoản tiền đó.

2 Các mẫu phiếu thu thường dùng

2.1 Phiếu thu theo thông tư 133

Cách lập Phiếu thu

 

– Góc trên bên trái của Phiếu thu phải ghi rõ tên đơn vị và địa chỉ đơn vị.

– Phiếu thu phải đóng thành quyển và ghi số từng quyển dùng trong 1 năm. Trong mỗi Phiếu thu phải ghi số quyển và số của từng Phiếu thu. Số phiếu thu phải đánh liên tục trong 1 kỳ kế toán. Từng Phiếu thu phải ghi rõ ngày, tháng, năm lập phiếu, ngày, tháng, năm thu tiền.

– Ghi rõ họ, tên, địa chỉ người nộp tiền.

– Dòng “Lý do nộp” ghi rõ nội dung nộp tiền như: Thu tiền bán hàng hóa, sản phẩm, thu tiền tạm ứng còn thừa,…

– Dòng “Số tiền”: Ghi bằng số và bằng chữ số tiền nộp quỹ, ghi rõ đơn vị tính là đồng VN, hay USD…

– Dòng tiếp theo ghi số lượng chứng từ gốc kèm theo Phiếu thu.

Phiếu thu do kế toán lập thành 3 liên, ghi đầy đủ các nội dung trên phiếu và ký vào Phiếu thu, sau đó chuyển cho kế toán trưởng soát xét và giám đốc ký duyệt, chuyển cho thủ quỹ làm thủ tục nhập quỹ. Sau khi đã nhận đủ số tiền, thủ quỹ ghi số tiền thực tế nhập quỹ (bằng chữ) vào Phiếu thu trước khi ký và ghi rõ họ tên.

Thủ quỹ giữ lại 1 liên để ghi sổ quỹ, 1 liên giao cho người nộp tiền, 1 liên lưu nơi lập phiếu. Cuối ngày toàn bộ Phiếu thu kèm theo chứng từ gốc chuyển cho kế toán để ghi sổ kế toán.

Chú ý:

+ Nếu là thu ngoại tệ phải ghi rõ tỷ giá tại thời điểm nhập quỹ để tính ra tổng số tiền theo đơn vị đồng để ghi sổ.

+ Liên phiếu thu gửi ra ngoài doanh nghiệp phải đóng dấu.

 

2.2 Phiếu thu theo thông tư 200

Cách ghi và lập phiếu thu theo thông tư 200 các bạn có thể tham khảo với cách lập phiếu thu theo thông tư 133 quản trị vận hành nêu ở trên.

2.3 Các mẫu phiếu thu khác

Ngoài hai mẫu phiếu thu theo TT 133 và TT 200 mà các bạn hay dùng. Quản trị vận hành giới thiệu với các bạn 1 mẫu phiếu thu vừa đơn giản vừa dễ dùng dưới đây:

THÔNG TIN THAM KHẢO

Sau khi tham khảo Mẫu phiếu thu và hướng dẫn cách lập theo Thông tư 133, thông tư 200, Các bạn cần theo dõi dòng tiền một cách chính xác và nhanh nhất có thể liên hệ với chúng tôi. Quản trị vận hành chuyên cung cấp phần mềm quản lý doanh nghiệp đơn giản, dễ dùng và chính xác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

DMCA.com Protection Status