Mẫu Phiếu xuất kho mới nhất của bộ tài chính

Hiện nay, Bộ tài chính ban hành phiếu xuất kho theo một số Thông tư như: Thông tư 200, Thông tư 133. quantrivanhanh.com giới thiệu và hướng dẫn các bạn chi tiết cách lập phiếu xuất kho như sau:

1. Phiếu xuất kho là gì?

Phiếu xuất kho là biểu mẫu được sử dụng để ghi nhận số lượng công cụ, nguyên vật liệu, vật tư, sản phẩm, hàng hóa… được xuất ra từ kho của doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước

Phiếu xuất kho được dùng để theo dõi  số lượng vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá xuất kho cho các bộ phận sử dụng trong doanh nghiệp, làm căn cứ để hạch toán chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm, dịch vụ và kiểm tra việc sử dụng, thực hiện định mức tiêu hao vật tư

Khi ghi chép số lượng hàng hóa vật tư đã được xuất ra, Phiếu xuất kho thường được các doanh nghiệp sử dụng để theo dõi và quản lý việc biến động hàng hóa trong kho để điều chỉnh và kiểm soát cho hợp lý.

Phiếu xuất kho cũng là căn cứ để đánh giá tình hình kinh doanh, mua bán, trao đổi hàng hóa của các đơn vị. Vì thế, việc lập mẫu Phiếu xuất kho cần được đảm bảo sự hợp lệ, chính xác, đồng thời tạo thuận lợi cho bộ phận kế toán đối chiếu chứng từ.

Phiếu xuất kho do bộ phận kho hoặc bộ phận quản lý lập. Sau khi lập phiếu xong, người lập phiếu và kế toán trưởng ký và chuyển cho Giám đốc hoặc người ủy quyền duyệt (ghi rõ họ tên) giao cho người nhận phiếu xuống kho nhận hàng

 

2. Một số mẫu Phiếu xuất kho

2.1 Phiếu xuất kho theo thông tư 200

Cách lập phiếu xuất kho:

 • Đơn vị: Phải ghi rõ tên đơn vị
 • Bộ phận: Ghi rõ bộ phận xuất kho
 • Ngày…tháng… năm: Ghi rõ ngày tháng năm xuất kho
 • Số: Số phiếu xuất
 • Họ tên người nhận hàng: Ghi rõ tên người nhận
 • Lý do xuất: Mục đích xuất kho
 • Xuất tại kho: Kho xuất là kho nào
 • Cột A: Ghi số thứ tự vật tư, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa.
 • Cột B: Ghi tên vật tư, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa.
 • Cột C: Mã số (nếu có ghi theo hóa đơn – có thể bỏ qua).
 • Cột D: Đơn vị (ghi theo hóa đơn).
 • Ghi số lượng vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá theo yêu cầu xuất kho của người (hoặc bộ phận) sử dụng.
 • Thủ kho ghi số lượng thực tế xuất kho (số lượng thực tế xuất kho chỉ có thể bằng hoặc ít hơn số lượng yêu cầu)
 • Giá xuất kho là giá chưa có thuế cho một đơn vị hàng hóa.
 • Bằng đơn giá nhân với số lượng.
 • Ghi tổng số tiền của số vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá thực tế đã xuất kho

Dòng “Tổng số tiền viết bằng chữ”: Ghi tổng số tiền viết bằng chữ trên Phiếu xuất kho.

Phiếu xuất kho do các bộ phận xin lĩnh hoặc do bộ phận quản lý, bộ phận kho lập (tuỳ theo tổ chức quản lý và qui định của từng doanh nghiệp) thành 3 liên (đặt giấy than viết 1 lần).

Sau khi lập phiếu xong, người lập phiếu và kế toán trưởng ký xong chuyển cho giám đốc hoặc người được uỷ quyền duyệt (ghi rõ họ tên) giao cho người nhận cầm phiếu xuống kho để nhận hàng.

+ Liên 1: Lưu ở bộ phận lập phiếu.

+ Liên 2: Thủ kho giữ để ghi vào thẻ kho và sau đó chuyển cho kế toán ghi vào sổ kế toán.

+ Liên 3: Giao cho người nhận hàng giữ để theo dõi ở bộ phận sử dụng.

2.2 Phiếu xuất kho theo thông tư 133

Cách lập phiếu xuất kho theo thông tư 133 các bạn có thể tham khảo cách lập Phiếu xuất kho theo thông tư 200 như chúng tôi vừa hướng dẫn ở trên.

3. Một số mẫu phiếu xuất kho khác

Ngoài hai mẫu phiếu xuất kho trên, các bạn có thể tham khảo mẫu phiếu xuất kho theo thông tư 77, theo quyết định 48. Hoặc có thể dùng phiếu xuất kho như quản trị vận hành giới thiệu dưới đây:

 

Trên đây, quantrivanhanh.com giới thiệu với các bạn một vài mẫu phiếu xuất kho thường dùng. Ngoài ra để theo dõi hàng hóa chính xác và nhanh nhất các bạn có thể tham khảo phần mềm quản lý kho của chúng tôi.

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

DMCA.com Protection Status