Mẫu phiếu nhập kho theo thông tư 133 của Bộ tài chính

Phiếu nhập kho là chứng từ để xác nhận số lượng vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa nhập kho. Để từ đó làm căn cứ ghi thẻ kho, thanh toán tiền hàng và xác định trách nhiệm đối với những người có liên quan và ghi sổ kế toán. Mẫu phiếu nhập kho theo thông tư 133/2016/TT-BTC là Mẫu số 01-VT dùng để theo dõi tình hình nhập kho hàng hóa, vật tư , công cụ, sản phẩm…

1. Mẫu phiếu nhập kho theo thông tư 133

2. Cách lập phiếu nhập kho theo thông tư 133

 • Đơn vị: Phải ghi rõ tên đơn vị
 • Bộ phận: Ghi rõ bộ phận xuất kho
 • Ngày…tháng… năm: Ghi rõ ngày tháng năm xuất kho
 • Số: Số phiếu xuất
 • Họ tên người nhận hàng: Ghi rõ tên người nhận
 • Lý do xuất: Mục đích xuất kho
 • Xuất tại kho: Kho xuất là kho nào
 • Cột A: Ghi số thứ tự vật tư, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa.
 • Cột B: Ghi tên vật tư, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa.
 • Cột C: Mã số (nếu có ghi theo hóa đơn – có thể bỏ qua).
 • Cột D: Đơn vị (ghi theo hóa đơn).
 • Cột 3, 4: Do kế toán ghi đơn giá (giá hạch toán hoặc giá hoá đơn,… tuỳ theo qui định của từng đơn vị) và tính ra số tiền của từng thứ vật tư, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá thực nhập.Dòng cộng: Ghi tổng số tiền của các loại vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá nhập cùng một phiếu nhập kho.Dòng số tiền viết bằng chữ: Ghi tổng số tiền trên Phiếu nhập kho bằng chữ.

  Phiếu nhập kho do bộ phận mua hàng hoặc bộ phận sản xuất lập thành 2 liên (đối với vật tư, hàng hoá mua ngoài) hoặc 3 liên (đối với vật tư tự sản xuất) (đặt giấy than viết 1 lần), và người lập phiếu ký (ghi rõ họ tên), người giao hàng mang phiếu đến kho để nhập vật tư, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá.

  Nhập kho xong thủ kho ghi ngày, tháng, năm nhập kho và cùng người giao hàng ký vào phiếu, thủ kho giữ liên 2 để ghi vào thẻ kho và sau đó chuyển cho phòng kế toán để ghi sổ kế toán và liên 1 lưu ở nơi lập phiếu, liên 3 (nếu có) người giao hàng giữ.

  Trên đây là mẫu số 01 – VT phiếu nhập kho được quantrivanhanh.com tách ra từ Thông tư 133 để các bạn có thể dễ dàng tải về sử dụng. Tham khảo phương pháp ghi trong bài viết để có phiếu nhập kho theo đúng quy định

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

DMCA.com Protection Status