Mẫu phiếu chi mới nhất 2021

Phiếu chi là một chứng từ quan trọng do kế toán lập ra để quản lý việc chi tiêu của doanh nghiệp và cũng chính là chứng từ kế toán tiền mặt của doanh nghiệp. Quản trị vận hành giới thiệu với các bạn 02 mẫu phiếu chi được ban hành theo 02 Thông tư mới nhất: Mẫu phiếu chi mẫu số 02-TT theo Thông tư 133/2016/TT-BTC, Mẫu phiếu chi mẫu số 02-TT theo Thông tư 200/2014/TT-BTC.

1. phiếu chi mẫu số 02-TT theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

 

Cách lập phiếu chi:

  • Dòng ngày…. tháng…. năm: Trong từng phiếu chi phải ghi rõ ngày tháng năm lập phiếu và ngày tháng năm chi tiền.
  • Dòng số tiền có thể ghi bằng số hoặc là ghi bằng chữ số tiền đã xuất quỹ và ghi rõ đơn vị tính là Việt Nam đồng hoặc là USD,…
  • Người nhận tiền sau khi nhận đủ số tiền thì phải ghi số tiền đã nhận bằng chữ, và ký tên, ghi đầy đủ họ và tên vào phiếu chi.
  • Nếu phiếu chi là chi ngoại tệ thì phải ghi rõ tỷ giá, đơn giá tại thời điểm xuất quỹ để có thể tính ra được tổn số tiền theo đơn vị đồng tiền ghi vào sổ; liên phiếu chi gửi ra ngoài doanh nghiệp phải có đóng dấu.

2. Mẫu phiếu chi mẫu số 02-TT theo Thông tư 200/2014/TT-BTC.

Cách lập các chỉ tiêu phiếu chi mẫu số 02-TT theo Thông tư 200/2014/TT-BTC. cũng tương tự như cách lập Phiếu chi theo thông tư 133 đã nêu ở trên.

3. Mẫu phiếu chi khác

– Ngoài 2 mẫu phiếu chi trên các bạn cũng có thể tham khảo những mẫu phiếu chi ngắn gon, phù hợp với từng nội dung công việc mà các bạn cần ví dụ như mẫu phiếu chi của chúng tôi dưới đây:

– Trên đây là những mẫu phiếu chi mà các bạn cần phải điền tay. Quản trị vận hành chuyên cung cấp phần mềm các bạn có thể theo dõi lập phiếu chi lên phần mềm chính xác và nhanh gọn nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

DMCA.com Protection Status