Hướng dẫn sao lưu, thiết lập đường dẫn báo cáo khi cài đặt phần mềm quản lý PNERP

Trong quá trình sử dụng phần mềm, đối với các thao tác cài đặt lại, cài đặt phần mềm cho các máy tính khác mà người dùng có tiến hành chỉnh sửa mẫu báo cáo thì cần tiến hành copy báo cáo và thiết lập lại khi cài đặt phần mềm các bước copy, thiết lập sẽ được thiết lập cụ thể theo các bước như sau:

Bước 1: Copy đường dẫn Folder báo cáo trước khi cài đặt lại

Tại bước này người dùng cần copy chính xác thông tin đường dẫn báo cáo thiết lập trên phần mềm

+ Ngầm định để trống tương ứng với đường dẫn tại: C:\Program Files (x86)\QLNB\Report

+ Trường hợp đã tồn tại theo đường dẫn người copy theo đường dẫn đã khai báo

Bước 2: Gửi File báo cáo tới các máy tính cài đặt

+ Máy cài lại dán file báo cáo lên thư mục máy tính của máy đó

Bước 3: Thiết lập đường dẫn tới file báo cáo cần thực hiện

+ Thiết lập/ Thiếp Lập Hệ Thống/ Thiết lập đường dẫn báo cáo

+ Cập nhật thông tin đường dẫn theo Folder Report đã copy -> Thiết lập

Tổng kết: với các hoạt động liên quan tới hoạt động cài đặt lại dữ liệu người dùng cần tiến hành sao lưu CSDL và copy thư mục report khi tiến hành cài đặt lại, setup cho máy khác.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

DMCA.com Protection Status