Hướng dẫn sao lưu, khôi phục dữ liệu phần mềm quản lý nội bộ PNERP

Khi sử dụng phần mềm khi người dùng cần tiến hành cài đặt lại phần mềm, định kì sao lưu dữ liệu, thực hiện các thác tác nâng cấp CDSL (cơ sở dữ liệu) thì người dùng bắt buộc cần thực hiện thao tác sao lưu và khôi phục CSDL, sau đây sẽ là các thác tác hướng dẫn chi tiết để người dùng tiến hành thực hiện việc sao lưu và khôi phục dữ liệu trên phần mềm PNERP cụ thể với các thao tác như sau:

Thao tác sao lưu cơ sở dữ liệu

+ Dữ liêu -> Sao lưu và khôi phục CSDL -> Sao lưu CSDL

Sao lưu dữ liệu PNERP

+ Chọn đường dẫn tới Folder khách hàng muốn sao lưu tới (nên chọn ổ đĩa không bị xóa dữ liệu khi cài đặt lại windows)

+ Tích chọn nút hiển thị thời gian để thực hiện ghi lại thời gian thực hiện sao lưu

Thao tác khôi phục CSDL

+ Dữ liêu -> Sao lưu và khôi phục CSDL -> Khôi phục CSDL

Sao lưu dữ liệu PNERP

+ Chọn đường dẫn tới File dữ liệu cần khôi phục -> Khôi phục

Thiết lập dường dẫn ngầm định cho sao lưu, khôi phục dữ liệu

Việc thiết lập đường dẫn ngầm định giúp người dùng thiết lập sẵn Folder cần sao lưu CSDL tới -> giúp giảm thời gian phải lựa chọn thư mục khi tiến hành sao lưu hoặc khôi phục sau khi thiết lập mở Form sao lưu, hoặc khôi phục sẽ tự động trỏ theo đường dẫn đã khai báo

Bước 1: Thiết lập -> Thiết lập tham số hệ thống -> Thiết lập đường dẫn báo cáo

Bước 2: Khai báo đường dẫn sao lưu, khôi phục CSDL -> Thiết lập

Thiết lập đường dẫn sao lưu CSDL

Tổng kết: Việc sao lưu CSDL tại mỗi thác tác phần mềm sẽ tự động lưu trữ trong CSDL nhưng các tác động khách quan như cần lưu lại lịch sử dữ liệu tại các thời điểm, đề phòng hạn chế các rủi do như máy hỏng, virus,.. hoặc khi cài đặt lại phần mềm, các nâng cấp quan trọng với CSDL thì người dùng cần bắt buộc tiến hành sao lưu khôi phục CSDL

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

DMCA.com Protection Status