Hướng dẫn nghiệp vụ xuất bán sản phẩm, hàng hóa, vật tư trên phần mềm quản lý nội bộ PNERP

Hướng dẫn tạo chứng từ xuất bán sản phẩm, vật tư, dịch vụ. Việc khai báo chứng từ này khá giống với màn hình làm việc của nghiệp vụ nhập mua, nếu bạn đã nắm được các bước tạo nghiệp nhập mua bạn sẽ rất dễ dàng nhập liệu nghiệp vụ xuất bán dưới đây

Bước 1: vào menu nghiệp vụ -> phiếu xuất kho -> Tạo mới

Bước 2: khai báo các thông tin nghiệp vụ phiếu xuất

 • KM N.Vụ: Khoản mục nghiệp vụ là thông tin theo dõi loại nghiệp vụ cần theo dõi, khi tích chọn phần mềm sẽ lọc riêng danh sách các loại nghiệp vụ xuất -> tại đây bạn chọn X_BanHang (Xuất bán hàng)
 • Mã kho: Chọn kho bạn xuất đi
 • Diễn giải: Mô tả ngắn gọn nội dung nghiệp vụ nhập mua
 • Mã NB: mã người bán
 • Mã KH: mã khách hàng
 • Mã NV: mã nhân viên
 • Tên đối tượng: tên người giao sẽ được thể hiện trên phiếu in
 • Email/tel: các trường thông tin liên hệ bổ trợ thêm
 • Nhập mã Sản phẩm, số lượng, đơn giá,…

Bước 3: khai báo các thông tin thuế VAT, chiết khấu nếu có

 • Người dùng có thể tích vào % thuế suất VAT để thể hiện tính thuế VAT đều cho tất cả các mặt hàng, tuy nhiên nếu có sự thay đổi số lượng hoặc giá trị tính thuế khác với giá trị mua người dùng có thể vào tab tiền thuế để khai báo lại các thông tin theo đúng thực tế
 • Trường hợp phát sinh chiết khấu người dùng có thể khai báo số lượng chiết khấu, % chiết khấu thì phần mềm sẽ tự động tính toán ra số tiền chiết khấu cho người sử dụng

Bước 4: Kiểm tra thông tin ghi nhận giá vốn xuất kho, theo dõi doanh thu chi phí

 • Khi xuất kho sản phẩm phần mềm sẽ tự đồng tính toán giá trị xuất kho theo phương pháp bình quân liên (tính giá bình quân lại dựa theo các lần nhập phát sinh) -> để xác định ra giá vốn xuất kho tạm tính
 • Khai báo các MA_KMCP (khai báo các mã khoản mục chi phí) ,MA_KMDT (mã khoản mục doanh thu) để xác định doanh thu chi phí tương ứng với nghiệp vụ xuất

Lưu ý: việc giá vốn tạm tính chỉ là xác định giá trị tạm thời của sản phẩm xuất đi, thực tế tại thời điểm khi chốt báo cáo tính toán lại giá trị người sử dụng tiến hành thực hiện lệnh chạy lại giá vốn xuất kho để tính toán lại giá trị hàng hóa sản phẩm xuất ra (hiện phần mềm đã hỗ trợ tính giá theo các phương pháp bình quân cả kì, bình quân liên hoàn, nhập trước xuất trước,… ) vì vậy tùy theo tính chất sản phẩm người dùng sẽ lựa chọn phương pháp tính giá tại cuối kì

Trên đây quantrivanhanh.com đã hướng dẫn cho các bạn chi tiết từng bước để tạo phiếu xuất bán sản phẩm, đối với quá trình vận hành nếu bạn gặp khó khăn vui lòng để lại comment, chat hoặc liên hệ với số hotline hỗ trợ để được tư vấn hướng dẫn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

DMCA.com Protection Status