Hướng dẫn nâng cấp phần mềm quản lý nội bộ PNERP

Trong quá trình sử dụng phần mềm, người dùng nếu cần phát sinh các nâng cấp cái tiến mới cần tiến hành nâng cấp phần mềm, sau đây sẽ là các hướng dẫn chi tiết về việc nâng cấp phần mềm

Nâng chấp file chạy EXE

Bước 1: tải file chạy QLNB.EXE về thông thường khi gửi file đã được nén để giảm dung lượng, vì vậy sau khi tải người dùng cần có phần mêm Winrar để giải nén

Bước 2: Copy file tải về vào thư mục C:\Program Files (x86)\QLNB

Bước 3: Thực hiện giải nén để thay thế file cũ, khi giải nén cần đảm bảo phần mềm đã tắt thì mới có thể giải nén ghi đè

Nâng cấp report

Tại bước này người dùng xác định chính xác đường dẫn nơi chứa báo cáo cần nâng cấp

Bước 1: Ngầm định để trống tương ứng với đường dẫn tại: C:\Program Files (x86)\QLNB\Report

Bước 2: Đối với trường hợp người dùng định nghĩa đường dẫn thì xem lại đường dẫn báo cáo như sau:

 

Bước 3: Tải file báo cáo nâng cấp thiết kế theo yêu cầu, mở đường dẫn đã lấy ở Bước 2 chọn dán vào folder report -> chọn dán đè lên file cũ (Replace the file in the destination)

+ Trường hợp nâng cấp cả folder report thì dán đè lên folder report hoặc thiết lập theo hình thức copy report theo hướng dẫn: Tại đây

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

DMCA.com Protection Status