Hướng dẫn khai báo số dư tồn kho, tồn quỹ, tông công nợ phải thu, phải trả PNERP

Khai báo số dư đầu kì là công việc người dùng tiến hành xác định các tài sản hiện có của doanh nghiệp mình như số liệu tồn kho, tồn quỹ, tồn công nợ phải thu/ phải trả. Thông qua việc kiểm điểm số liệu thực tế tại kho, quỹ, đối chiếu công nợ với các bên để tiến hành nhập liệu các số liệu tồn đầu kì lên phần mềm, trong bài viết này quantrivanhanh.com sẽ hướng dẫn các bạn đầy đủ các quy trình để khai báo số dư đầu kì:

Khai báo tồn kho đầu kì lên phần mềm quản lý nội bộ

Trước thời điểm bắt đầu nhập liệu doanh nghiệp sẽ xác định lại số liệu tồn kho thực tế của đơn vị mình theo các kho, để đánh giá các sản phẩm còn tồn tại mỗi kho cũng như tình trạng hàng hóa, sau khi đã chốt số liệu tồn kho thực tế người dùng sẽ tiến hành tạo mới chứng từ khai báo tồn kho bằng cách

 • Bước 1: vào menu phân hệ khai báo số dư đầu kì -> số dư sản phẩm -> tạo mởi
 • Bước 2: khai báo số liệu tồn kho đầu kì theo từng kho
  • Mã Kho: nhập kho cần khai báo số dư đầu kì (tại mỗi kho ta sẽ tạo một lần khai báo số dư)
  • Ngày CT: ngày chứng từ khai báo kho. Ví dụ ngày bắt đầu là 01/01/2022 là ngày bắt đầu nhập liệu -> ngày chốt số liệu khai báo số dư là ngày 31/12/2021. còn nếu bạn bắt đầu ở 1 chu kì giữa ví dụ 01/11/2021 bạn bắt đầu nhập liệu thì bạn sẽ khai báo tồn kho trước đó 1 ngày từ ngày 31/10/2021
  • Diễn giải: nhập nội dung diễn giải mô tả khai báo số dư
  • Nhập các thông tin sản phẩm, số lượng, đơn giá
 • Bước 3: Kiểm tra số liệu nhập -> lưu

Lưu ý: nếu người dùng có bao nhiêu kho thì người dùng cần tạo bấy nhiêu số chứng từ khai báo tồn kho đầu kì, ngoài các sử dụng nhập liệu thông thường người dùng có thể nhập liệu trên excel theo cấu trúc file import và copy dán vào màn hình nhập liệu rất nhanh chóng

Khai báo tồn quỹ đầu kì lên phần mềm quản lý nội bộ

Số dư tồn quỹ đầu kì là việc doanh nghiệp xác định chính xác số tiền doanh nghiệp hiện đang có chính xác trong các tài khoản như tiền mặt, tiền gửi người dùng tiến hành khai báo lên phần mềm

 • Vào menu khai báo số dư đầu kì -> chọn khai báo số dư tồn quỹ -> khai báo các thông tin trên màn hình nhập liệu
  • Ngày CT: Ngày khai báo tồn quỹ tương tự cách khai báo tồn kho
  • Mã TK Quỹ: Chọn mã tài quỹ, số tiền tương ứng với mỗi tài khoản
  • Lưu hoàn tất quá trình khai báo tồn quỹ đầu kì

Khai báo số liệu tồn công nợ/ phải thu phải trả đầu kì

Tại bước này người dùng sẽ đối điếu với công nợ phải thu khách hàng, hoặc phải trả người bán, sau khi xác định được các số liệu công nợ sẽ tiến hành khai báo trên menu khai báo số dư đầu kì của khách hàng hoặc người bán tương ứng

 • Vào menu khai báo số dư -> chọn khai báo số dư công nợ khách hàng/ người bán
 • Khai báo các thông tin ngày chứng từ, diễn giải,..
 • Chọn các đối tượng khách hàng, người bán khai báo số tiền công nợ theo từng đối tượng trên’
 • Kiểm tra -> lưu để hoàn tất việc khai báo số dư tồn đầu

Bài viết trên quantrivanhanh.com đã hướng dẫn với các bạn chi tiết các bước để khai báo số dư lên phần mềm quản lý nội bộ, xong bước này người dùng sẽ theo dõi chủ yếu trên menu nghiệp vụ ghi chép phát sinh hằng ngày, nếu bạn sử dụng nếu gặp khó khăn vui lòng comment, chat hoặc liên hệ với hot line kĩ thuật viên hỗ trợ để được tư vấn thên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

DMCA.com Protection Status